Fokus på kompetencer og kundereferencer

Anton Lassens Eftf. udfører alle former for malerarbejde. Vores mange medarbejdere har tilsammen en meget bred erfaring og ekspertise inden for hele paletten af maleropgaver, og vi lægger meget vægt på at have de rigtige og de dygtigste kompetencer inhouse. Vi har med vores mangeårige erfaring og professionelle opgaveløsninger opnået certificering fra Kulturarvstyrelsen og Center for bygningsbevaring.

Vi udfører opgaver for både private og erhvervskunder inden for følgende områder:

Udover alverdens typer maleropgaver i Nordjylland ligger vores spidskompetencer ligeledes inden for renovering og vedligeholdelse af

gamle bygninger og har i Aalborg blandt andet stået for renovering af: 

Jens Bangs Stenhus

Budolfi Kirke

Aalborghus Slot